EN|GR

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών εφαρμόζονται επί κάθε έργου/υπηρεσίας που παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ALPHA MARINE CONSULTING P.C., με έδρα στην Ελλάδα, Κ. Μαυρομιχάλη 4 & Κάστορος 55, 185 45 Πειραιάς, και ΑΦΜ 998024946.

 1. Ορισμοί και Ερμηνεία
  1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών εφαρμόζονται στην παροχή υπηρεσιών από την AMC στους πελάτες της.
  1.2. Σχετικά, οι ακόλουθες έννοιες ορίζονται ως εξής:
  (α) “Συμφωνία”: οι όροι της Προσφοράς που αποστέλλει η AMC στην Εταιρεία και την οποία η Εταιρεία αποδέχεται, καθώς και οι παρόντες Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
  (β) “Συνδεδεμένο πρόσωπο”: μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός η περισσότερων ενδιάμεσων, ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο, με ένα εκ των μερών, καθώς και οι διευθυντές του μέρους αυτού. Για το σκοπό αυτό, ως “έλεγχος” νοείται η άμεση ή έμμεση κυριότητα ενός συνολικού ποσοστού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
  (γ) “AMC”: η εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ALPHA MARINE CONSULTING P.C., με έδρα στην Ελλάδα, Κ. Μαυρομιχάλη 4 & Κάστορος 55, 185 45 Πειραιάς, και ΑΦΜ 998024946.
  (δ) “Εταιρεία”: ο πελάτης της AMC, στον οποίο η AMC παρέχει υπηρεσίες, και προς τον οποίο εστάλη η Προσφορά.
  (ε) “Προσφορά”: κάθε γραπτή προσφορά που υποβλήθηκε ήδη από την AMC στην Εταιρεία (αν οι Υπηρεσίες, με τις οποίες συνδέεται, παρέχονται ήδη από την AMC στην Εταιρεία), και κάθε γραπτή προσφορά που θα υποβληθεί από την AMC προς την Εταιρεία στο μέλλον.
  (στ) “Μέρη”: η AMC και η Εταιρεία.
  (ζ) “Υπηρεσίες”: οι υπηρεσίες που παρέχονται από την AMC στην Εταιρεία σύμφωνα με την Προσφορά.
  (η) “Τρίτα Μέρη”: κάθε πρόσωπο εκτός της Εταιρείας, των Συνδεδεμένων Προσώπων της, των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της, καθώς και εκτός της AMC, των Συνδεδεμένων Προσώπων της, των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της.
 2. Πεδίο Εφαρμογής
  2.1. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια Προσφοράς που εστάλη από την AMC στην Εταιρεία και την οποία αποδέχεται η Εταιρεία θα διέπονται από τους ειδικότερους όρους της Προσφοράς και από τους παρόντες Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
  2.2. Αν δεν υπάρχει γραπτή αποδοχή της Προσφοράς εκ μέρους της Εταιρείας, αυτή θα νοείται ως αποδεδεγμένη, εάν οι Υπηρεσίες παρέχονται από την AMC στην Εταιρεία και η Εταιρεία δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις στην παροχή των Υπηρεσιών.
  2.3. Οι Υπηρεσίες και η αμοιβή για την παροχή τους ορίζονται ή/και θα ορίζονται στην Προσφορά.
  2.4. Εάν η Προσφορά περιέχει όρους αντίθετους με τους παρόντες Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών, οι ειδικότεροι όροι της Προσφοράς θα υπερισχύουν έναντι των παρόντων Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών, ενώ οι λοιπές προβλέψεις των παρόντων Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται επί όλων των λοιπών θεμάτων.
  2.5. Κάθε υπηρεσία, την παροχή της οποίας ενδέχεται να αιτηθεί η Εταιρεία, και η οποία δεν περιλαμβάνεται στην Προσφορά (περιλαμβανομένων τροποποιήσεων ή προσθηκών σε εγχειρίδια, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Προσφοράς) δεν θα διέπεται από την Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, η AMC θα αποστέλλει νέα Προσφορά στην Εταιρεία.
 3. Υποχρεώσεις Εχεμύθειας της AMC
  3.1. H AMC δεν θα αποκαλύψει σε κανένα Τρίτο Μέρος πληροφορίες που έχουν σταλεί ή μεταδοθεί σε αυτήν από την Εταιρεία, τις οποίες η Εταιρεία επισημαίνει ως εμπιστευτικές (οι “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”).
  3.2. Κατ’ εξαίρεση, η AMC δύναται να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε Τρίτα Μέρη:
  (α) εάν η αποκάλυψη αυτή είναι αναγκαία, ώστε να παρέχει τις Υπηρεσίες,
  (β) εάν η Εταιρεία της ζητήσει (προφορικά ή γραπτώς) να προβεί στην αποκάλυψη, ή/και
  (γ) εάν υποχρεούται να προβεί στην αποκάλυψη από μία αρμόδια αρχή, νομοθετική διάταξη, δικαστήριο, νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική αρχή ή εάν η αποκάλυψη είναι αναγκαία ώστε η AMC να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις της.
  3.3. Ακόμα και αν έχουν επισημανθεί ως εμπιστευτικές από την Εταιρεία οι ακόλουθες πληροφορίες δεν θα είναι εμπιστευτικές:
  (α) κάθε πληροφορία, η οποία, κατά το χρόνο που αποστέλλεται ή μεταδίδεται από την Εταιρεία στην AMC, έχει ήδη καταστεί δημόσια,
  (β) κάθε πληροφορία, η οποία ήδη είναι ή μεταγενέστερα καθίσταται σε γνώση της AMC από πηγή διαφορετική της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή αυτή δεν έλαβε την πληροφορία από την Εταιρεία,
  (γ) κάθε πληροφορία, η οποία αναπτύχθηκε από ή για την AMC ανεξάρτητα από τυχόν Εμπιστευτικές Πληροφορίες που της αποκάλυψε η Εταιρεία, ή/και
  (δ) κάθε πληροφορία, η οποία συμφωνείται μεταγενέστερα από τα Μέρη να μην είναι εμπιστευτική.
  3.4. Για τους σκοπούς του παρόντος, η AMC δεν θα νοείται ότι έχει αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εάν αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές στο server της, στο cloud ή σε φορητές συσκευές, όπως laptops, ή/και αν καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στην Εταιρεία, ή/και στους εργαζομένους ή/και αντιπροσώπους, ειδικούς ή συμβούλους της AMC.
 4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας της Εταιρείας
  4.1. Η AMC θα διατηρεί κάθε δικαίωμα επί των εργασιών της, των ιδεών, των ανακαλύψεων, εφευρέσεων, εργαλείων, μεθοδολογιών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικασιών, εγγράφων, αναφορών, e-mails, γνωμοδοτήσεων και βελτιώσεων και κάθε άλλου έργου πνευματικής ιδιοκτησίας, υλικού ή άυλου, είτε βρίσκεται σε μορφή σχεδίου είτε έχει οριστικοποιηθεί, το οποίο έχει αποστείλει στην Εταιρεία στα πλαίσια της Συμφωνίας (τα “Προστατευόμενα Έγγραφα”).
  4.2. Η Εταιρεία δικαιούται να κάνει χρήση των Προστατευόμενων Εγγράφων μόνο στα πλαίσια της παροχής των Υπηρεσιών από την AMC σε αυτή.
  4.3. Η Εταιρεία δεν θα αποστείλει και θα διασφαλίσει ότι τα Συνδεδεμένα Πρόσωπά της, οι εργαζόμενοι και οι αντιπρόσωποί της δεν θα αποστείλουν, μεταδώσουν ή με άλλον τρόπο επικοινωνήσουν κανένα Προστατευόμενο Έγγραφο ή μέρος αυτού σε κανένα Τρίτο Μέρος, εκτός αν:
  (α) τέτοια μεταφορά είναι απολύτως αναγκαία ώστε η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει πλήρως τα Προστατευόμενα Έγγραφα στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών σε αυτή από την AMC, ή
  (β) η AMC συμφωνήσει στη συγκεκριμένη μεταφορά γραπτώς. Τυχόν γραπτή συμφωνία της AMC σε μια συγκεκριμένη μεταφορά Προστατευόμενων Εγγράφων ή μέρους αυτών σε κάποιο πρόσωπο στα πλαίσια του παρόντος δεν θα νοείται ως συμφωνία της AMC για τυχόν μελλοντική μεταφορά Προστατευόμενων Εγγράφων ή μέρους αυτών σε άλλα ή στα ίδια πρόσωπα.
  4.4. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση use των Προστατευόμενων Εγγράφων από ένα Συνδεδεμένο με την Εταιρεία Πρόσωπο, από εργαζόμενο ή αντιπρόσωπο της Εταιρείας θα καταλογίζεται στην Εταιρεία και η Εταιρεία θα υπέχει ευθύνη έναντι της AMC για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτή.
  4.5. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ και μετά την καταγγελία ή λύση της Συμφωνίας.
 5. Προσωπικά Δεδομένα
  Τα Μέρη ενδέχεται να ανταλλάξουν πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, η επεξεργασία και μεταφορά των οποίων θα γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Κάθε Μέρος καθορίζει μεμονωμένα τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας που πραγματοποιεί και κανένα από τα Μέρη δεν ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για το άλλο Μέρος.
 6. Επικοινωνίες
  Τυχόν επικοινωνίες προς την AMC θα λογίζονται ότι έχουν λάβει χώρα εάν παραδοθούν προσωπικά ή αποσταλούν μέσω προπληρωμένης υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην AMC, εφόσον έχουν επίσης αποσταλεί μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναγράφονται κατωτέρω:
  Alpha Marine Consulting P.C.
  Αντώνιος Ιορδανίδης, Διαχειριστής // a.iordanidis@alphamrn.com
  Ζαχαρίας Γερασίμου, Τεχνικός Διευθυντης // z.yerasimou@alphamrn.com
  Κ. Μαυρομιχάλη 4 & Κάστορος 55, 185 45 Πειραιάς
 7. Διάρκεια, Καταγγελία και Ευθύνη
  7.1. Η Συμφωνία όπως ορίζεται ανωτέρω θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποδοχή της Προσφοράς από την Εταιρεία και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι και εκτός αν καταγγελθεί σύμφωνα με τα κατωτέρω.
  7.2. Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει γραπτώς τη Συμφωνία με άμεση ισχύ εάν το έτερο Μέρος υπαιτίως παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις ανέλαβε δυνάμει της Συμφωνίας, ή εάν ανοιχθούν εκούσιες ή ακούσιες διαδικασίες πτώχευσης έναντι του άλλου Μέρους ή Συνδεδεμένων με αυτό Προσώπων σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Η καταγγελία αυτή θα έχει άμεση ισχύ μετά την παραλαβή της σχετικής επιστολής από το υπαίτιο Μέρος.
  7.3. Το υπαίτιο Μέρος οφείλει να αποζημιώσει το ανυπαίτιο Μέρος για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου 4 ανωτέρω από την Εταιρεία, εκτός τυχόν αποζημίωσης για υλική ζημία που υπέστη η AMC, η Εταιρεία θα καταβάλει στην AMC επίσης χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που θα έχει υποστεί αυτή, και η χρηματική ικανοποίηση αυτή δεν θα είναι λιγότερη από την τριπλάσια αμοιβή που κανονικά χρεώνεται από την AMC για τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Προστατευόμενα Έγγραφα.
  7.4. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, κάθε Μέρος δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία:
  (α) Γραπτώς, με προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας από το άλλο Μέρος, ή
  (β) Σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της Προσφοράς.
  7.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας, είτε σύμφωνα με τον όρο 7.2. είτε σύμφωνα με τον όρο 7.4., η AMC θα δικαιούται να λάβει πλήρη αμοιβή για τις Υπηρεσίες που παρείχε ήδη στην Εταιρεία, περιλαμβανομένων των εξόδων στα οποία προέβη. Εάν οι Υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά το χρόνο της καταγγελίας αλλά έλαβαν χώρα προπαρασκευαστικές εργασίες από την AMC, η AMC θα δικαιούται να λάβει αμοιβή με βάση τις εργατοώρες που απαιτήθηκαν πολλαπλασιασμένες με τη συνήθη ωριαία αμοιβή που ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και τυχόν υπερωρίες.
  7.6. Η Εταιρεία θα αποζημιώσει πλήρως την AMC για κάθε ζημία, περιλαμβανομένων νομικών εξόδων και αμοιβών, που ενδέχεται να καταβάλει η AMC σε περίπτωση που πρόσωπο ασκήσει αγωγή ή άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα αστικής ή ποινικής ή άλλης φύσης κατά της AMC ή των εργαζομένων ή των εκπροσώπων της, εφόσον αυτό απορρέει από ή σχετίζεται με πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας, των εργαζομένων ή των Συνδεδεμένων Προσώπων της.
  7.7. Εάν η Εταιρεία λάβει γνώση σχετικά με αξίωση οποιασδήποτε φύσης που ενδέχεται να οδηγήσει σε αγωγή, δικαστικές ενέργειες ή διαιτητική αγωγή σχετικά με τη Συμφωνία ή/και την παροχή των Υπηρεσιών στην Εταιρεία, η Εταιρεία θα ενημερώσει αμέσως την AMC σχετικά και θα παρέχει στην AMC κάθε πληροφορία που αυτή θα ζητήσει, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
  7.8. Εφόσον η Προσφορά σχετίζεται με την παροχή Υπηρεσιών σε τακτική βάση, εάν η Εταιρεία παραβεί τις υποχρεώσεις της για την καταβολή της αμοιβής της AMC και μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων ποσών, η AMC δικαιούται να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών στην Εταιρεία.
 8. Μη προσέλκυση εργαζομένων
  Η Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και για περίοδο δύο (2) ετών μετά την καταγγελία ή λύση αυτής να μην προσλαμβάνει εργαζομένους ή ειδικούς ή συμβούλους ή άλλα πρόσωπα που λαμβάνουν εντολές από την AMC σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία (ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά θα παραβούν τη σύμβαση τους με την AMC εξαιτίας της αποχώρησής τους).
 9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
  Κάθε διαφωνία, αντιδικία και αξίωση που απορρέει από ή συνδέεται με τη Συμφωνία ή το αντικείμενό της, είτε συμβατική είτε εξωσυμβατική, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ύπαρξη, το κύρος, την ερμηνεία, την παραβίαση ή την καταγγελία αυτής θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύονται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια του Πειραιά.
  Ημ/νία Εφαρμογής: 09.04.2024

Λήψη του αρχείου σε μορφή PDF